telefoon
email
principoe warmtepomp

Installatiebedrijf Herold Pouwels


De warmtepomp

De warmtepomp lijkt de energietoepassing van de toekomst. Het principe is al zo oud als de koelkast. Maar voor velen blijft het een magisch geval.
Het "principe" is voor wie het snapt eenvoudig. De werking van een warmtepomp berust op de verdamping van een vloeistof, waarbij verdampingswarmte aan de omgeving (de verdamper) wordt onttrokken. De damp wordt in een compressor weer samengeperst en daarna vloeibaar gemaakt onder het vrijkomen van warmte die aan elders via een buizenstelsel in de vorm van een rooster (de condensor) wordt afgegeven.
Zo gaat het bij een koelkast. Warmte wordt onttrokken aan de binnenzijde en afgegeven aan de buitenkant. Maar omgekeerd kan natuurlijk ook.
En daarin ligt de de kracht van de huidige mogelijkheden voor toepassingen thuis. Zomer's het huis koelen en de overtollige warmte afvoeren, in de winter de warmte terug halen. Heel uitdagende en veel belovende projecten vinden we dat.

Traditioneel vakwerk

Met een warmtepomp kun je hele mooie dingen doen. Maar er zijn beperkingen. Warmtepompen hebben het hoogste rendement bij geringe en constante temperatuurverschillen. De combinatie met centrale verwarming is uitstekend, mits toegepast als vloerverwarming. Daar ligt de ingangstemperatuur van het verwarmingswater op maximaal 40 °C. Bij verwarming met radiatoren kan dat wel 80 °C. zijn en dat temperatuurbereik wordt met gangbare warmtepompen niet gerealiseerd.
De warmtepomp werkt dus op het principe dat verdampen plaats vindt onder warmtetoevoer en condenseren onder warmteafvoer. Die twee processen moeten natuurlijk gecontroleerd plaats vinden op verschillende plaatsen. Daarvoor is enige hulp van buitenaf nodig in de vorm van een elektrisch aangedreven compressor. Het rendement van de installatie wordt bepaald door de verhouding toegevoerde energie en gewonnen warmte. Aan ons de uitdaging die som goed te maken.

afwerking met natuurlijk zink

Zinkwerk
Zink of eventueel koper. Het is bij aanschaf niet het goedkoopste materiaal. Maar duurzaam, onderhoudsvriendelijk, blijvend tijdloze uitstraling en milieuverantwoord. Ook in de toekomst. En daarmee waarschijnlijk toch de beste investering.

Recente projecten

Vloerverwarming

Installatiebedrijf Herold Pouwels is VCA gecertificeerd. Door verzekeraars erkend als keuringsinstantie.
En dat betekent een hoop minder last met de verzekeraar als u die nodig bent. Wel zo'n veilig gevoel, ook als je geen verzekering nodig bent.

Vloerverwarming

Installatiebedrijf Herold Pouwels is VCA gecertificeerd. Door verzekeraars erkend als keuringsinstantie.
En dat betekent een hoop minder last met de verzekeraar als u die nodig bent. Wel zo'n veilig gevoel, ook als je geen verzekering nodig bent.

Vloerverwarming

Installatiebedrijf Herold Pouwels is VCA gecertificeerd. Door verzekeraars erkend als keuringsinstantie.
En dat betekent een hoop minder last met de verzekeraar als u die nodig bent. Wel zo'n veilig gevoel, ook als je geen verzekering nodig bent.